Bizottsági határozatok / 264/2016. (XII. 13.) hum. határozat

A Humán Bizottság úgy dönt, hogy az Erkel Ferenc Általános Iskolának 630.000 Ft pótelőirányzatot ad informatikai eszközbeszerzésre az önkormányzat költségvetési rendelete 8. mellékletének „intézményi tartalék" sora terhére.

 

Határidő: Azonnal

 

Felelős: Tóthné Kiss Éva