Bizottsági határozatok / 263/2016. (XII. 13.) hum. határozat

A Humán Bizottság úgy dönt, hogy a Két Tannyelvű Általános Iskolának 960.200 Ft pótelőirányzatot ad informatikai eszközbeszerzésre az önkormányzat költségvetési rendelete 8. mellékletének „intézményi tartalék" sora terhére.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Tóthné Kiss Éva