Bizottsági határozatok / 262/2016. (XII. 13.) hum. határozat:

A Humán Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat maximum 8.000.000 Ft-ban vásárolhat az intézményekben szükséges eszközöket, higiéniai papírárut és tisztítószereket az önkormányzat költségvetési rendelete 8. mellékletének „Intézményi tartalék" sora terhére. Határidő: Azonnal Felelős: Tóthné Kiss Éva