Bizottsági határozatok / 2612016. (XII. 13.) hum. határozat

A Humán Bizottság úgy dönt, hogy a Derkovits Gyula általános Iskola 510. 000 Ft pótelőirányzatot kap informatikai eszközök beszerzésére az önkormányzat költségvetési rendelete 8. mellékletének „Intézményi tartalék" sora terhére.

 

Határidő: Azonnal

 

Felelős: Tóthné Kiss Éva