Bizottsági határozatok / 260/2016. (XII. 13.) hum. határozat

A Humán Bizottság úgy dönt, hogy a Tóth Aladár Zeneiskolának 1.216.380 Ft pótelőirányzatot ad, amelyet bútor beszerzésre és zöld fal vásárlására fordíthat az önkormányzat költségvetési rendelete 8. mellékletének „Intézményi tartalék" sora terhére. Határidő: Azonnal Felelős: Tóthné Kiss Éva