Bizottsági határozatok / 259/2016. (XII. 13.) hum. határozat

A Humán Bizottság úgy dönt, hogy a Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskolának 282.200 Ft-ot biztosít tárgyi eszközök megvásárlásához az önkormányzat költségvetési rendelete 8. mellékletének „Intézményi tartalék" sora terhére.

 

 

Határidő: Azonnal

 

Felelős: Tóthné Kiss Éva