Bizottsági határozatok / 258/2016. (XII. 13.) hum. határozat

A Humán Bizottság úgy dönt, hogy a TEGOSZ-nak 515.400 Ft pótelőirányzatot biztosít személyi jellegű kifizetésekre és azok járulékaira az önkormányzat költségvetési rendelete 8. mellékletének „Intézményi tartalék" sora terhére.

 

Határidő: Azonnal

 

Felelős: Tóthné Kiss Éva