Bizottsági határozatok / 257/2016. (XII. 13.) hum. határozat

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

 

a)    a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére 1.500.000 forinttal támogatja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VI. kerületi fiókját, melyet állománygyarapítás céljára ad.

 

b)    Felkéri a Polgármestert, hogy az a) pontban szereplő döntés értelmében kössön támogatási szerződést a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral.

 

Felelős:    Hassay Zsófia polgármester

Határidő:  2017. január 31.