Bizottsági határozatok / 107/2017. (V.30.) VKB határozat:

Felelős: dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért
Határidő: 30 nap

 

Elnök úr megállapította, hogy a Bizottság 7 igen (egyhangú) szavazási eredménnyel támogatta a napirendi javaslatot.

 

107/2017. (V.30.) VKB határozat:

4) A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő--testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület 29288/0/A/45 hrsz-on nyilvántartott, természetben Király u. 28. 2. em. 52. szám alatti, 42 m2 alapterületű lakásingatlan tekintetében (vételár: 23.000.000,- Ft) elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.

 

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat a 2017. március 9. napján kelt ingatlan adásvételi szerződéssel együtt érvényes.

 

Felelős:     dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért.

Határidő:   30 nap