Bizottsági határozatok / 106/2017. (V.30.) VKB határozat:

Felelős: dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért
Határidő: 30 nap

Elnök úr megállapította, hogy a Bizottság 7 igen (egyhangú) szavazási eredménnyel támogatta a napirendi javaslatot.

 

106/2017. (V.30.) VKB határozat:

3) A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület 29465/0/A/19 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Andrássy út 61. földszinti, 14 m2 alapterületű üzlethelyiség tekintetében (vételár 23.000.000,- Ft) elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.

 

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat a 2017. április 7. napján kelt ingatlan adásvételi előszerződéssel együtt érvényes.

 

Felelős:     dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért.

Határidő:   30 nap