Bizottsági határozatok / 254/2016. (XII. 13.) hum. határozat

1.1       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy átadja az önkormányzat tulajdonában lévő a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és az Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények köznevelési feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/G. §-ban és 99/H. §-ban foglaltak szerint.

 

1.2.      Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata és a Belső-Pesti Tankerületi Központ között

 

1.2.1. az 1. számú melléklet szerinti Vagyonkezelési szerződés,

 

1.2.2. a 2. számú melléklet szerinti Költségmegosztási megállapodás az osztott használatú ingatlanokra vonatkozóan,

 

1.2.3. a 3. számú melléklet szerinti Megállapodás a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről,

 

megkötésre kerüljön, és ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a Vagyonkezelési szerződés és a Megállapodások aláírására.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

Határidő:         azonnal

 

2.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt 2017. január 1. napjától 2017. április 30. napjáig terjedő időre a Belső-Pesti Tankerületi Központtal feladatalapon és költségelvűen finanszírozott közszolgáltatási szerződést köt az Önkormányzat tulajdonában lévő és a Belső-Pesti Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerülő köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan vagyon üzemeltetésére, karbantartására és állagmegóvási feladatok ellátására.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

 

Határidő:         azonnal