Bizottsági határozatok / 253/2016. (XII. 13.) hum. határozat

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a ....../2016.(....) önkormányzati rendeletét a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) rendelet módosításáról.

 

Felelős:           dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Határidő:         15 nap