Bizottsági határozatok / 105/2017. (V.30.) VKB határozat:

Felelős: dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért
Határidő: 30 nap
Elnök úr megállapította, hogy a Bizottság 7 igen (egyhangú) szavazási eredménnyel támogatta a napirendi javaslatot. 105/2017. (V.30.) VKB határozat: 2) A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület 28672/0/A/7 hrsz-on nyilvántartott, természetben Izabella u. 94. fsz. 5. szám alatti, 56 m2 alapterületű lakásingatlan tekintetében (vételár: 19.500.000,- Ft) elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni. A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat a 2017. április 27. napján kelt adásvételi szerződéssel együtt érvényes. Felelős: dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért. Határidő: 30 nap