Bizottsági határozatok / 104/2017. (V.30.) VKB határozat:

Felelős: dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért
Határidő: 30 nap

 

Elnök úr megállapította, hogy a Bizottság 7 igen (egyhangú) szavazási eredménnyel támogatta a napirendi javaslatot.

 

104/2017. (V.30.) VKB határozat:

1) A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület 29504/0/A/14 hrsz-on nyilvántartott, természetben Izabella u. 50. 2. emelet 17. szám alatti, 40 m2 alapterületű lakásingatlan tekintetében (vételár: 20.500.000,- Ft) elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.

 

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat a 2017. április 7. napján kelt Adásvételi előszerződéssel együtt érvényes.

 

Felelős:     dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért.

Határidő:   30 nap