Bizottsági határozatok / 102/2017. (V.30.) VKB határozat:

Felelős: Papp László alpolgármester a kiértesítésért
Határidő: 8 nap

 

Elnök úr megállapította, hogy a Bizottság 7 igen (egyhangú) szavazási eredménnyel támogatta a napirendi javaslatot.

 

102/2017. (V.30.) VKB határozat:

1./ A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a 255/2016. (VII. 14.) var. határozata szerint a 2016. évi társasházi felújítási pályázat keretében támogatásban részesített Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 19/a. szám alatti társasház külső homlokzat felújításának - szerződésben rögzített - befejezési határidejét 2018. február 9-ig meghosszabbítja.

 

Felelős: Papp László alpolgármester a kiértesítésért

Határidő: 8 nap