Bizottsági határozatok / 141/2015. (07.08.) pjb. határozat:

 

141/2015. (07.08.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy

 

1.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

 

-    az Andrássy út 21. szám alatti 29327/0/A/1-5 és /7-48 helyrajzi számú és az Andrássy út 4. szám alatti 29243/0/A/35 helyrajzi számú ingatlanok semmis szerződéseivel kapcsolatos elszámolás körében az AMELUS Kft. követelésigényét jogfenntartással - kizárólag arra az esetre, amennyiben az AMELUS Kft. birtokba adja az Andrássy út 21. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonú épületrészeit - elismeri az igazságügyi könyvszakértő 2013. október 3-án kelt és 2013. november 25-én kiegészített igazságügyi könyvszakértői véleményében meghatározott 733.408.971,-Ft összegben, és

-    kezdeményezi az Andrássy út 21. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonú épületrészeinek birtokba vételét.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester                                                                        Határidő: 15 nap

 

Felelős:    Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt vezérigazgatója

a birtokbavételi eljárás lebonyolításáért                                                  Határidő: 30 nap

 

 

 

2.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Andrássy út 21. szám alatti 29327/0/A/1-5 és /7-48 helyrajzi számú és az Andrássy út 4. szám alatti 29243/0/A/35 helyrajzi számú ingatlanok semmis szerződéseivel kapcsolatos elszámolás körében az M&V Kft. jogutódja, az EURÓPA-HÁZ Zrt. követelésigényét - jogfenntartással, kizárólag arra az esetre, amennyiben az AMELUS Kft. birtokba adja az Andrássy út 21. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonú épületrészeit- a 2007. december 29-én megfizetett opciós vételár 120.000.000,-Ft összegében elismeri.

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester a kiértesítésért

Határidő: 15 nap

 

3.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, amennyiben a határozat közlésétől számított 15 napon belül nem történik meg az AMELUS Kft. részéről az Andrássy út 21. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonú épületrészeinek birtokbaadása, akkor a határozat 1. és 2. pontja hatályát veszti.

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: 30 nap