Bizottsági határozatok / 54/2017. (IV.11.) VKB határozat:

Felelős: Hassay Zsófia polgármester
Határidő: azonnal

 

Elnök úr megállapította, hogy a Bizottság 5 igen (egyhangú) szavazási eredménnyel támogatta a napirendi javaslatot.

 

54/2017. (IV.11.) VKB határozat:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képvelő-testülete elfogadja a 2017. évi közbeszerzési tervet az előterjesztés melléklete szerint.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

Határidő:         azonnal

 

 

 

 

 

 

KÖZBESZERZÉSI TERV

2017. év

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

 

Beszerzés tárgyának megnevezése

Választott eljárás fajtája

Eljárás megindításának időpontja

Szerződés időbeli hatálya

ÁRUBESZERZÉS

Vezetékes földgáz beszerzése

Uniós értékhatárt elérő, nyílt eljárás, elektronikus árlejtés alkalmazásával

2017. május

2017. október 1. 2018. szeptember 30.

Villamos energia beszerzése

Uniós értékhatárt elérő, nyílt eljárás, elektronikus árlejtés alkalmazásával

2017. szeptember

2018. január 1. – 2018. december 31.

Karácsonyi csomagok beszerzése

Uniós értékhatár alatti, Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárásrend

2017. szeptember

2017. november 21. - 2017. december 15.

SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE

Dunabogdányi Gyermeküdülő és Erdei Iskola főzőkonyhájának üzemeltetése

Uniós értékhatár alatti, Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárásrend

2017. szeptember

2018. január 1. – 2018. december 31.

 

Terézváros újság nyomdai szolgáltatásának nyújtása

Uniós értékhatár alatti, Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárásrend

2017. október

2018. február 11. – 2019. február 10.

 

Intézményi étkezés

Uniós értékhatárt elérő, nyílt eljárás

2017. április

2017. szeptember 1. - 2020. augusztus 31.

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

Karácsonyi díszkivilágítás

Uniós értékhatár alatti, nemzeti eljárásrend

2017. június

2017. október – 2018. január 15.

ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓ

--

 

 

 

SZOLGÁLTATÁSI KONCESSZIÓ

--