Bizottsági határozatok / 51/2017. (IV.11.) VKB határozat:

 

Elnök úr megállapította, hogy a Bizottság 6 igen (egyhangú) szavazási eredménnyel támogatta a napirendi javaslatot.

 

 

51/2017. (IV.11.) VKB határozat:

AVárosgazdálkodásiésKörnyezetvédelmiBizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

NAPIRENDEK:

 

Testületi előterjesztések:

(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

 

nyílt ülés:

 

3.         A 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása

            58/2017. (IV. 3.)

Előterjesztő:    Hassay Zsófia polgármester

 

6.         Kegyeleti emlékhely kialakítása a veronai buszbaleset áldozatainak emlékére

96/2017. (IV. 6.)

Előterjesztő:    Hassay Zsófia polgármester

 

7.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása

61/2017. (IV. 3.)

Előterjesztő:    Papp László alpolgármester

 

8.         Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi üzleti terveinek jóváhagyása, a társaságokkal megkötött szerződések módosítása

62/2017. (IV. 3.)

Előterjesztő:    Papp László alpolgármester

 

10.       Kizárólagos várakozóhely létesítése

63/2017. (IV. 3.)

Előterjesztő:    dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

11.       Hozzájárulás az M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kerületi tulajdont érintő munkákhoz

64/2017. (IV. 3.)

Előterjesztő:    Hassay Zsófia polgármester

 

19.       Javaslat a ROCKWOOD INGATLAN Ingatlanfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között kötött településrendezési szerződés módosítására

70/2017. (IV. 3.)

Előterjesztő:    dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

20.       Javaslat a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés szerinti visszapótlási kötelezettség elszámolására

71/2017. (IV. 3.)

Előterjesztő:    Papp László alpolgármester

 

21.       Javaslat a Budapest, VI. Hegedű u. 3. szám alatti, 29398 helyrajzi számú műemlék ingatlan tulajdonjogának értékesítésére kiírt pályázat eredményének elbírálására, valamint ismételt pályázat kiírására

72/2017. (IV. 3.)

Előterjesztő:    dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

22.       Javaslat társasház felújítás befejezési határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelem elbírálására

73/2017. (IV. 3.)

Előterjesztő:    Papp László alpolgármester

 

23.       Javaslat a Budapest, VI. kerület Dalszínház u. 8. szám alatti társasház 29231/0/A/19 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjogának értékesítésére kiírt pályázat elbírálására

97/2017. (IV. 6.)

Előterjesztő:    dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

24.       Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky út 31., 29151/0/A/1 és 29151/0/A/51 hrsz.-ú ingatlanok bérbeadására illetőleg tulajdonjogának az értékesítésére kiírt pályázat elbírálására

            98/2017. (IV. 6.)

Előterjesztő:    dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

25.       Javaslat a Budapest, VI. kerület Lovag u. 9-11. szám alatti 28979 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan pályázati úton történő hasznosítására

93/2017. (IV. 5.)

Előterjesztő:    dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

26.       Javaslat településképi kötelezési eljárás keretében a Budapest, VI. kerület Városligeti fasor 28. szám alatti társasház „A” épület felújítási munkálatai elvégzésére hatósági szerződés megkötésére

92/2017. (IV. 5.)

Előterjesztő:    Papp László alpolgármester

 

27.       Javaslat önkormányzatunkat illető elővásárlási jogok gyakorlására

76/2017. (IV. 3.)

Előterjesztő:    dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

Bizottsági előterjesztések:

 

nyílt ülés:

 

1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

 

1a. közbeszerzés: –

 

1b. társasházi kérelmek:

 

1b/1. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VI. kerület Weiner Leó utca 14. szám alatti társasház alapító okiratának módosításához

          1b1/2017. (IV.3.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

1c. egyéb:

 

1c/1.  Hunyadi téri Vásárcsarnok felújításához kapcsolódó tervezés

          1c1/2017. (IV.3.)

          Előterjesztő:      Papp László alpolgármester

 

 

 

1c/3.    A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendjének megalkotása

            1c3/2017. (IV.10.)

            Előterjesztő:    Czuppon Zsolt elnök

 

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

 

2a. bérbeadás: –

 

2b. elidegenítés: –

 

2c. elővásárlási jog:

 

2c/1.  Javaslat önkormányzatot illető elővásárlási jog gyakorlására

          2c1/2017. (IV.4.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

2d. egyéb: –

 

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

 

3a. bérbeadás: –

 

3b. elidegenítés: –

 

3c. elővásárlási jog: –

 

3d. egyéb:

 

3d/1. A Vodafone Magyarország Zrt. használatában álló, Budapest, VI. kerület Aradi u. 54. (Szinyei Merse Pál u. 4.) szám alatti épület tetőfelületének 20 m2-es részére szóló szerződés időtartamának módosítása

          3d1/2017. (IV.5.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

3d/2. Javaslat bérbeadói kötelezettségbe tartozó felújítási munkák bérlő általi elvégzéséhez történő hozzájárulásra

          3d2/2017. (IV.3.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

3d/3. A Budapest, VI. kerület Podmaniczky u. 77. szám alatti társasházban lévő 28372/0/A/1 helyrajzi számú helyiség ügyének rendezése

          3d3/2017. (IV.5.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

3d/4. Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VI. kerület Teréz krt. 30. szám alatti társasház osztatlan közös tulajdonban lévő tetőterének értékesítéséhez és az alapító okiratának módosításához

          (Később kerül kiküldésre.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

4.       Egyebek

 

 

zárt ülés:

 

1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

 

1b. társasházi kérelmek:

 

1b/2. Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VI. kerület Csengery u. 74.szám alatti társasház alapító okiratának módosításához

          1b2/2017. (IV.5.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester        

1c. egyéb:

 

1c/2.  Fábiánné Tassonyi Emőke kérelme az önkormányzat felé fennálló parkolási díj- és pótdíj tartozás 60%-ának elengedésére és a fennmaradó összeg részletekben történő befizetésére

          1c2/2017. (IV.3.)

          Előterjesztő:      Papp László alpolgármester

 

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

 

2a. bérbeadás:

 

2a/1.  Javaslat szociális alapú, felújítási kötelezettséggel járó lakáspályázat kiírására

          2a1/2017. (IV.3.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

2a/2.  A Budapest, VI., Podmaniczky u. 75. fsz. 1/A. szám alatti lakás bérbeadása

          2a2/2017. (III.31.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

 

3a. bérbeadás:

 

3a/1.  Javaslat a Budapest, VI. kerület Csengery u. 49. szám alatti, 28754/0/A/30 és a 28754/0/A/31 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbe adására

          3a1/2017. (IV.5.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester

 

3d. egyéb:

 

3d/5. A Budapest VI. kerület Weiner Leó u. 15. földszint 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás komfortosítási munkálataihoz tulajdonosi hozzájárulás

          3d5/2017. (IV.3.)

          Előterjesztő:      dr. Bundula Csaba alpolgármester