Bizottsági határozatok / 61/2017. (V.30.) pjb. határozat:

61/2017. (V.30.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy

1.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a melléklet szerinti Együttműködési Megállapodás tervezetét elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

2.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2017 évi költségvetésében biztosítja a projekthez szükséges önrészt, melynek maximum értéke nem haladhatja meg a bruttó 200 millió Ft-ot.

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

Határidő:         azonnal

3.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságot a 2016. évi TÉRKÖZ városrehabilitációs pályázat lebonyolításával kapcsolatos további döntések meghozatalára.

Felelős:           Czuppon Zoltán Zsolt bizottsági elnök

Határidő:         folyamatos