Bizottsági határozatok / 87/2015. (IV.28.) var. határozat

87/2015. (IV.28.) var. határozat:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a határozat I. sz. mellékletét képező eljárást megindító felhívást, valamint a II. sz. mellékletét képező ajánlattételi dokumentációt jóváhagyja, egyben felkéri a Polgármestert, hogy az eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő megjelenéséről gondoskodjék.

Felelős:   Hassay Zsófia polgármester

Határidő: azonnal