Bizottsági határozatok / 86/2015. (IV.28.) var. határozat

86/2015. (IV.28.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Javaslat 2 db nem lakáscélú helyiség versenytárgyalás keretében történő értékesítésére” tárgyú, 111/2015. (IV. 20.) sz. előterjesztést.