Bizottsági határozatok / 85/2015. (IV.28.) var. határozat

85/2015. (IV.28.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Budapest, VI. kerület Paulay Ede u. 14. 1. em. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog” tárgyú, 110/2015. (IV. 20.) sz. előterjesztést.