Bizottsági határozatok / 84/2015. (IV.28.) var. határozat

84/2015. (IV.28.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Budapest. VI. kerület Andrássy út 4. 4. em. 12. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog” tárgyú, 109/2015. (IV. 20.) sz. előterjesztést.