Bizottsági határozatok / 83/2015. (IV.28.) var. határozat

83/2015. (IV.28.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Javaslat a Budapest, VI. ker. Andrássy út 47. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálására” tárgyú, 108/2015. (IV. 20.) sz. előterjesztést.