Bizottsági határozatok / 22/2017. (II.22.) pjb. határozat:

 

22/2017. (II.22.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy:

1.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros önkormányzata csatlakozik az önkormányzati ASP rendszerhez, a csatlakozást - az e-közigazgatásért felelős miniszter engedélye esetén - az adó szakrendszer kivételével - „interfészes csatlakozással" valósítja meg.

Felelős:       Hassay Zsófia polgármester

Határidő:    2017. december 31.

2.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az „interfészes csatlakozás" engedélyezése iránt az e-közigazgatásért felelős Belügyminiszterhez kérelmet nyújtson be.

Felelős:       Hassay Zsófia polgármester

Határidő:    2017. március 1.

3.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás költségét 30 millió Ft összeggel a 2017. évi költségvetés általános tartalékából a céltartalékba átcsoportosítja.

Felelős:       Hassay Zsófia polgármester

Határidő:    folyamatos

4.    Budapest Főváros VI. kerület Terézváros önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozás lebonyolítása érdekében az egyeztetéseket folytassa le és a szolgáltatási szerződést a Kincstárral kösse meg, illetve a jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős:       Hassay Zsófia polgármester

Határidő:    2017. szeptember 30.