Bizottsági határozatok / 21/2017. (II.22.) pjb. határozat:

 

21/2017. (II.22.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hassay Zsófia polgármester 2017. évi szabadság ütemezését jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

Határidő:         azonnal