Bizottsági határozatok / 19/2017. (II.22.) pjb. határozat:

 

19/2017. (II.22.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy az előterjesztő által befogadott módosítással Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja a ....../2017. (..........) önkormányzati rendeletet a társasházaknak nyújtható   felújítási   támogatásról   szóló   55/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester (aláírás tekintetében)

dr. Mogyorósi Sándor jegyző (aláírás és kihirdetés tekintetében)

Határidő:         azonnal