Bizottsági határozatok / 80/2015. (IV.28.) var. határozat

80/2015. (IV.28.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására” tárgyú, 120/2015. (IV. 20.) sz. előterjesztést.