Bizottsági határozatok / 15/2017. (II.22.) pjb. határozat:

 

15/2017. (II.22.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja a ...../2017. (....) önkormányzati rendeletét a közszolgálati tisztviselők napjáról.

Felelős:         Hassay Zsófia polgármester (aláírás tekintetében)

                     dr. Mogyorósi Sándor jegyző (aláírás és kihirdetés tekintetében)

Határidő:       2017. március 1.