Bizottsági határozatok / 14/2017. (II.22.) pjb. határozat:

 

14/2017. (II.22.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a ......./2017. (....) önkormányzati rendeletét a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) rendeletmódosításáról.

 

Felelős:         dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Határidő:       15 nap