Bizottsági határozatok / 13/2017. (II.22.) pjb. határozat:

 

13/2017. (II.22.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a ............../2017. (.........) rendeletét a 2017. évi költségvetéséről.

Felelős:         dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Határidő:       azonnal