Bizottsági határozatok / 79/2015. (IV.28.) var. határozat

79/2015. (IV.28.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 92/2015. (IV. 20.) számú, a településképi bejelentési és kötelezési eljárás szabályozásáról szóló 45/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítását célzó előterjesztést.