Bizottsági határozatok / 77/2015. (IV.28.) var. határozat

77/2015. (IV.28.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Adományozási szerződés kötése a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal” tárgyú, 91/2015. (IV. 20.) sz. előterjesztést, illetve két határozati javaslatát.