Bizottsági határozatok / 74/2015. (IV.28.) var. határozat

74/2015. (IV.28.) var. határozat:

AVárosgazdálkodásiésKörnyezetvédelmiBizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

nyilvános ülés:

Bizottsági előterjesztés

 

4a/1 napirendi pont

Javaslat a Csengery utca (Hunyadi tér 1. szám - Szófia utca között) forgalmi rendjének módosítására

 

Képviselő-testületi előterjesztések

 

1. napirendi pont

Beszámoló jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2014. évi zárszámadásról

121/2015. (IV. 20.), Kt.köt.1.

 

2. napirendi pont

Adományozási szerződés kötése a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal

91/2015. (IV. 20.), Kt.3.

 

3. napirendi pont

Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjáról szóló 17/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása

113/2015. (IV. 20.), Kt5

 

4. napirendi pont

A településképi bejelentési és kötelezési eljárás szabályozásáról szóló 45/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása

92/2015. (IV. 20.), Kt6

 

5. napirendi pont

Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014.  évi gazdálkodásáról szóló számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására

120/2015. (IV. 20.), Kt9

 

 

6. napirendi pont

Döntés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek 2014. évi teljesítményértékeléséről és a 2015. évi teljesítménykövetelményeiről

119/2015. (IV. 20.), Kt10

 

7. napirendi pont

Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjára

125/2015. (IV. 20.), Kt11

 

8. napirendi pont

Javaslat a Budapest, VI. ker. Andrássy út 47. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálására

108/2015. (IV. 20.), Kt15

 

9. napirendi pont

A Budapest. VI. kerület Andrássy út 4. 4. em. 12. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

109/2015. (IV. 20.), Kt16

 

10. napirendi pont

A Budapest, VI. kerület Paulay Ede u. 14. 1. em. 2. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog

110/2015. (IV. 20.), Kt17

 

11. napirendi pont

Javaslat 2 db nem lakáscélú helyiség versenytárgyalás keretében történő értékesítésére

111/2015. (IV. 20.), Kt18

 

Bizottsági előterjesztések

 

1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:

 

1a. közbeszerzés:

 

1a/1 napirendi pont

Közbeszerzési eljárás megindítása „Kerületőri feladatok ellátása” tárgyában

 

1b. társasházi kérelmek:

 

1b/1 napirendi pont

A Bp. VI. ker. Andrássy út 83-85. számú társasház 2014. évi pályázati felújítási támogatással kapcsolatos kérelme

 

1b/2 napirendi pont

A Bp. VI. ker. Rózsa u. 71. és a Nagymező u. 68. szám alatti társasház felújítás befejezési határidejének meghosszabbítása

 

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

 

2a Bérbeadás: -

2b. elidegenítés: –

2c elővásárlási jog: -

2d egyéb: -

 

 

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

 

3a. Bérbeadás:

 

3a/1 napirendi pont

Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására

 

3a/2 napirendi pont

Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására, valamint a 260/2014. (09. 25.), valamint a 36/2015. (II. 24.) számú bizottsági határozatok módosítására

 

3b. Elidegenítés

 

3b/1 napirendi pont

Javaslat 7 db önkormányzati tulajdonú ingatlan versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésére

 

3c. Elővásárlási jog:

 

3c/1 napirendi pont

Budapest, VI. kerület Andrássy út 53. 2. em. 6/A. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

 

3c/2 napirendi pont

Budapest, VI. kerület Andrássy út 84. fsz. 1. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

 

3c/3 napirendi pont

Budapest, VI. kerület Andrássy út 92-94. (Szinyei Merse u. 1.) fsz. 8. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

 

3c/4 napirendi pont

Budapest, VI. kerület Andrássy út 92-94. (Szinyei Merse u. 1.) 3. em. 13. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

 

3c/5 napirendi pont

Budapest, VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 55. fsz. 8. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

 

3c/6 napirendi pont

Budapest, VI. kerület Paulay Ede u. 14. fsz. 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

 

3d. Egyéb: -

 

3d/1 napirendi pont

Javaslat a Bp., VI. ker. Nagymező u. 20. szám alatti társasházban lévő helyiségcsoport fűtésének biztosításához szükséges kémény javítására fordított költség megtérítésére

 

3d/2 napirendi pont

Javaslat a 259/2014.(09.25.) határozat végrehajtási határidejének az ismételt meghosszabbítására

 

4. Egyéb