Bizottsági határozatok / 71/2015. (III.24.) var. határozat

71/2015. (III.24.) var. határozat:

A Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 15/2006.(III.21.) önkormányzati rendelet 25. § (5) és (6) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest, VI. kerület Dessewffy u. 41. szám alatti társasházban az Urbán Róbertné által bérelt 29001/0/A/7 helyrajzi számú, 37 m2 alapterületű helyiségben az irodai tevékenység megtartása mellett üzlet működjön.

Felelős:            dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért

határidő:           8 nap