Bizottsági határozatok / 336/2015. (XI.15.) var. határozat:

Felelős: a bizottság elnöke
Határidő: azonnal

 

Elnök úr megállapította, hogy a Bizottság 2 igen – 1 nem – 4 tartózkodás szavazási eredménnyel nem támogatta a javaslatot.

 

336/2015. (XI.15.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy „Munkálatok felfüggesztése a Benczúr-kertben” című előterjesztés a meghívóba nem kerül felvételre.

 

Felelős:      a Bizottság elnöke

Határidő::   azonnal