Bizottsági határozatok / 335/2015. (XI.15.) var. határozat:

Felelős: a bizottság elnöke
Határidő: azonnal

 

Elnök úr megállapította, hogy a Bizottság 2 igen – 4 nem – 1 tartózkodás szavazási eredménnyel nem támogatta a javaslatot.

 

335/2015. (XI.15.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy „a Benczúr kert rekonstrukciós munkáinak ideiglenes felfüggesztése, a környező lakosság bevonása a tervezésbe” című előterjesztés a meghívóba nem kerül felvételre.

 

Felelős:      a Bizottság elnöke

Határidő::   azonnal