Bizottsági határozatok / 334/2015. (XI.15.) var. határozat:

Felelős: a bizottság elnöke
Határidő: azonnal

 

Elnök úr megállapította, hogy a Bizottság 7 igen (egyhangú) szavazási eredménnyel támogatta a javaslatot.

 

334/2015. (XI.15.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztés sürgősségére való tekintettel, a „munkacsoport létrehozása a Benczúr Kert terveinek és feltárt műszaki állapotának áttekintésére és igény szerinti újragondolására” című előterjesztés a meghívóba a képviselő-testületi ülés napirendi pontjai közé 0-as sorszám alá felveszi.

 

Felelős:      a Bizottság elnöke

Határidő::   azonnal