Bizottsági határozatok / 333/2016. (X.17.) var. határozat:

Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. november 15.

 

Elnök úr megállapította, hogy a Bizottság 7 igen (egyhangú) szavazási eredménnyel támogatta a napirendi javaslatot.

 

333/2016. (X.17.) var. határozat:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. lebonyolításában, a Budapest, VI. kerület Jókai tér 5-8. számú ingatlanok előtti úttesten karácsonyi vásár megrendezéséhez és a közterület térítésmentes használatához 2016. november 21-től 2016. december 27-ig terjedő időre és felhatalmazza a polgármestert a közterület-használati megállapodás aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. november 15.