Bizottsági határozatok / 70/2015. (III.24.) var. határozat

70/2015. (III.24.) var. határozat:

A Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 15/2006.(III.21.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a 30. § (1) bekezdés alapján úgy dönt, hogy határozatlan időre bérbe adja az „On Liberty” Szabadelvű Gondolkodásért Alapítvány részére a Budapest, VI. kerület Aradi u. 40 szám alatti 4. albetétszámú 100 m2 alapterületű helyiséget, iroda céljára.

A bizottság a bérleti díjat 41.800,- Ft/hó +ÁFA összegben határozza meg.

Felelős:            dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért

Határidő:           30 nap