Bizottsági határozatok / 332/2016. (X.17.) var. határozat:

Felelős: Papp László alpolgármester a kiértesítésért
Határidő: 8 nap

 

Elnök úr megállapította, hogy a Bizottság 7 igen (egyhangú) szavazási eredménnyel támogatta a napirendi javaslatot.

 

332/2016. (X.17.) var. határozat:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése, továbbá a 2. § (4) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy figyelemmel a társasház gázellátásának közműszolgáltatásból való kizárására, a Budapest VI. kerület Ó u. 42. szám alatti társasház elvégzendő felújítási munkájára pályázaton kívüli támogatást biztosít az alábbiak szerint:

 

Támogatott felújítási munka

Bruttó kivitelezési költség (Ft)

Támogatás mértéke

összes

támogatás

(Ft)

Vállalt visszafiz. időtartam

Támogatás (Ft)

Visszatérítendő

Vissza nem térítendő

Társasházi közösségi gáz alap- és felszállóvezetékek cseréje a gázmérő órákig

2.653.100

30%

795.930

3 év

636.744

159.186

 

Befejezési határidő: a szerződéskötéstől számított 6 hónap.

 

Felelős: Papp László alpolgármester a kiértesítésért

Határidő: 8 nap