Bizottsági határozatok / 330/2016. (X.17.) var. határozat:

Felelős: Főépítész a támogatott kiértesítéséért
Határidő: azonnal

 

Elnök úr megállapította, hogy a Bizottság 7 igen (egyhangú) szavazási eredménnyel támogatta a napirendi javaslatot.

 

330/2016. (X.17.) var. határozat:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a 2016. évi társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázat során 1-es sorszámmal megjelölt, Budapest VI. ker. Benczúr u. 48. szám alatti Társasház teljesítési határidejét 2017. április 30-ig meghosszabbítja.

 

Felelős: Főépítész a támogatott kiértesítéséért

Határidő: azonnal