Bizottsági határozatok / 328/2016. (X.17.) var. határozat:

Felelős: Hassay Zsófia polgármester
Határidő: azonnal, az eljárás eredményéről szóló tájékoztató megküldése a szerződéskötést követő 10 munkanapon

 

Elnök úr megállapította, hogy a Bizottság 7 igen (egyhangú) szavazási eredménnyel támogatta a napirendi javaslatot.

 

NÉV SZERINT:

 

            Czuppon Zsolt            igen

            Matokanovic Lídia                  igen

            Császárné Csóka Ilona          igen

            Juhász Tímea                        igen

K. Nagy Imre                         igen

Lindmayer Viktor                   igen

            Takács Balázs                       igen

 

328/2016. (X.17.) var. határozat:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy:

 

1. a lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja;

2. Gladiolus Kft. (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.), Rákóczi Üzletház Kft. (1084 Budapest, Rákóczi tér 6.), valamint Atri-Trade Bt. (1201 Budapest, Alsóteleki utca 16. A. Iház. fszt. 2.) ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítja;

3. nyertes ajánlattevőként a Gladiolus Kft. (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.) ajánlattevőt hirdeti ki;

Indokolás: ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb ár-érték arányú, érvényes ajánlat (pontszám: 1000 pont);

4. nyertes ajánlattevőt követő második legkedvezőbb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot tevőként Rákóczi Üzletház Kft. (1084 Budapest, Rákóczi tér 6.) ajánlattevőt hirdeti ki;

Indokolás: ajánlattevő ajánlata a második legkedvezőbb ár-érték arányú, érvényes ajánlat (pontszám: 978,49);

5.  az eredményt az ajánlatok elbírálásáról készült összegezés megküldésével kihirdeti;

6.  felkéri a Polgármestert a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére;

7.  felkéri a Polgármestert az eljárás eredményéről szóló tájékoztató közzétételére a Kbt. 37. § (1) bekezdés h) pontja alapján;

 

8.  felkéri a Polgármestert a Kbt. 80. §-a alapján az esetlegesen előforduló előzetes vitarendezési eljárás lefolytatására és a jogorvoslati eljárásban az Önkormányzat képviseletének biztosítására.

 

Felelős:    Hassay Zsófia polgármester

Határidő: azonnal, az eljárás eredményéről szóló tájékoztató megküldése a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül