Bizottsági határozatok / 69/2015. (III.24.) var. határozat

69/2015. (III.24.) var. határozat:

A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a „Javaslat a Budapest, VI. kerület Aradi u. 40. szám alatti társasházban lévő, az „On Liberty” Szabadelvű Gondolkodásért Alapítvány bérleményét képező 4. albetétszámú helyiség bérleti szerződésének módosítására” tárgyú előterjesztés vitáját lezárja.