Bizottsági határozatok / 6/2017. (I.19.) pjb. határozat:

 

6/2017. (I.19.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy

1.  A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel 2014. július 3. napján kötött vagyonkezelési szerződést - közös megegyezéssel - 2017. január 31. napjával megszünteti. Fel-hatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződést megszüntető okirat aláírására, valamint a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásból történő törlésével kapcsolatos eljárásra.

Felelős:       Hassay Zsófia polgármester

Határidő:    a vagyonkezelési szerződést megszüntető okirat aláírására                           azonnal,

a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásból történő törlése iránti eljárás megindítására 30 nap. 

2.  A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására.

Felelős:       Hassay Zsófia polgármester

Határidő:    azonnal