Bizottsági határozatok / 5/2017. (I.19.) pjb. határozat:

5/2017. (I.19.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.  Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 33. § (4) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal - a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal - Haszonkölcsön szerződést köt, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

2.  Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény 6:63. § (2) bekezdése figyelembe vételével, nem lényegesnek minősített kérdésben módosítást kezdeményez, úgy a módosított szerződést aláírja.

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

Határidő:         30 nap