Bizottsági határozatok / 4/2017. (I.19.) pjb. határozat:

4/2017. (I.19.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja a ......../2017. (1.19.) önkormányzati rendeletet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 25/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős:       Hassay Zsófia polgármester (aláírás tekintetében)

                   dr. Mogyorósi Sándor jegyző (aláírás és kihirdetés tekintetében)

Határidő:    azonnal