Bizottsági határozatok / 3/2017. (I.19.) pjb. határozat:

3/2017. (I.19.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja a .../2017. (.....) önkormányzati rendeletét az elektronikus úton történő ügyintézés rendjéről szóló 28/2005. (X.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Felelős:       dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Határidő:    azonnal