Bizottsági határozatok / 2/2017. (I.19.) pjb. határozat:

2/2017. (I.19.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet"-tel egyetért.

Felelős:       Tóthné Kiss Éva

Határidő:    azonnal