Bizottsági határozatok / 68/2015. (III.24.) var. határozat

68/2015. (III.24.) var. határozat:

A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület 29457/0/A/16 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Andrássy út 57. 1 em. 6/B. szám alatti, 74 m2 alapterületű, 357/10000 eszmei tulajdoni hányadú lakásingatlan 1/2-ed tulajdoni hányadának tekintetében elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat a 2015. február 5-én aláírt adásvételi szerződéssel együtt érvényes.

Felelős:            dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért

határidő:           30 nap